Where City Beach
When November 2017

Designers Ambra Maddalena, Amore + Sorvete, House of SKYE, Kirrikin, SKYE & Staghorn, Morrison, Ocean Zone and SEI Bella Aqua Wear

WA_Designer_Runway__MG_6559

WA_Designer_Runway__MG_6560

WA_Designer_Runway__MG_6561

WA_Designer_Runway__MG_6565

WA_Designer_Runway__MG_6567

WA_Designer_Runway__MG_6568

WA_Designer_Runway__MG_6571

WA_Designer_Runway__MG_6575

WA_Designer_Runway__MG_6578

WA_Designer_Runway__MG_6579

WA_Designer_Runway__MG_6581

WA_Designer_Runway__MG_6584

WA_Designer_Runway__MG_6585

WA_Designer_Runway__MG_6586

WA_Designer_Runway__MG_6587

WA_Designer_Runway__MG_6588

WA_Designer_Runway__MG_6590

WA_Designer_Runway__MG_6591

WA_Designer_Runway__MG_6594-1

WA_Designer_Runway__MG_6602

WA_Designer_Runway__MG_6604

WA_Designer_Runway__MG_6605

WA_Designer_Runway__MG_6610

WA_Designer_Runway__MG_6613

WA_Designer_Runway__MG_6617

WA_Designer_Runway__MG_6620

WA_Designer_Runway__MG_6630