Where Mercedes-Benz Fashion Week Australia – Day 4, Carriageworks
When May 2017

Designer Aqua Blue Swimwear, Duskii, Kopper & Zink, She Made Me, Skye & Staghorn and Tacoola

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8432

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8438

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8445

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8458

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8467

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8475

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8484

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8491

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8498

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8502

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8505

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8515

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8521

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8533

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8544

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8550

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8559

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8561

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8568

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8575

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8581

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8591

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8606

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8612

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8620

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8627

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8641

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8649

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8654

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8656

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8666

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8672

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8692

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8698

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8711

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8719

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8728

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8733

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8742

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8749

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8755

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8770

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8777

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8794

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8809

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8824

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8829

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8843

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8855

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8860

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8866

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8877

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8890

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8897

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8912

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8917

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8936

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8946

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8962

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8974

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8983

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8989

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_8999

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9012

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9022

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9036

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9044

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9049

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9058

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9073

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9080

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9096

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9107

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9120

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9126

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9145

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9153

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9161

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9177

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9185

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9193

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9211

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9221

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9235

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9242

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9255

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9256

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9257

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9267

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9271

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9278

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9286

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9290

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9298

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9301

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9307

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9308

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9316

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9321

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9327

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9338

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9342

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9351

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9358

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9366

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9379

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9402-1

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9411

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9423

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9430

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9439

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9449

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9465

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9477

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9490

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9493

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9499

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9509

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9522

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9532

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9538

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9549

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9555

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9562

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9575

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9586

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9598

MBFWA-IsolatedStyle-Day-3-_MG_9618